Kurumsal

Anasayfa / Check-Up Paketleri / 40 Yaş Altı Check-Up

40 Yaş Altı Check-Up

40 Yaş Altı Kadınlar

 

Doktor Muayeneleri
• Kadın Hastalıkları  ve Dogum Uzmanı
• Check-Up sonuç  degerlendirme
• Dahiliye Uzmanı
• Kardiyoloji Uzmanı
Görüntüleme Tetkikleri
• EKG
• Meme Ultrasonu
• PA Akciger Grafisi
• Vajinal Smear
• Tüm Batın Ultrasonografisi
Kan Yagları
• Total Kolesterol
• HDL Kolesterol
• LDL Kolesterol
• Trigliserid
Böbrek Fonksiyon Testleri
• Üre
• Kreatinin
• Tam idrar Tahlili
Karaciger Fonksiyon Testleri
• SGOT (AST)
• SGPT (ALT)
• GGT
• ALP
Diger Kan Tahlilleri
• Hemogram
• HBSAg
• Anti HBS
• Anti HCV
• Anti HIV
• Sedimantasyon
• TSH
• Açlık Kan Şekeri
• Ürik Asit
• Albümin
• Sodyum
• Potasyum
• Klor
• CRP
• B12
• Fe
• Ferritin

 

 

 

40 Yaş Altı Erkekler

 

Doktor Muayeneleri
• Check-Up sonuç
değerlendirme
• Dahiliye Uzmanı
• Kardiyoloji Uzmanı
Görüntüleme Tetkikleri
• EKG
• PA Akciger Grafisi
• Tüm Batın Ultrasonografisi
Kan Yağları
• Total Kolesterol
• HDL Kolesterol
• LDL Kolesterol
• Trigliserid
Böbrek Fonksiyon Testleri
• Üre
• Kreatinin
• Tam İdrar Tahlili
Karaciğer Fonksiyon Testleri
• SGOT (AST)
• SGPT (ALT)
• GGT
• ALP
Diğer Kan Tahlilleri
• Hemogram
• HBSAg
• Anti HBS
• Anti HCV
• Anti HIV
• Sedimantasyon
• TSH
• Açlık Kan Şekeri
• Ürik Asit
• Albümin
• Sodyum, Potasyum, Klor
• CRP
• B12
• Fe
• Ferritin