Kurumsal

Anasayfa / Check-Up Paketleri / 40 Yaş Üstü Check-Up

40 Yaş Üstü Check-Up

40 Yaş Üstü Kadınlar

Doktor Muayeneleri
• Check-Up Dahiliye Muayenesi
• Göz Hastalıkları Uzmanı
• Kadın Hastalıkları ve Dogum Uzmanı
• Check-Up  sonuç
değerlendirme
• Kardiyoloji Uzmanı
Görüntüleme Tetkikleri
• EKG
• Kemik Yogunlugu Ölçümü
• Mamografi
• PA Akciger Grafisi
• Troid Ultrasonografisi
• Tüm Batın Ultrasonografisi
• Vajinal Smear
Karaciğer Fonksiyon Testleri
• SGOT (AST)
• SGPT (ALT)
• Gama GT
Kan Yağlar›
• Total Kolesterol
• HDL Kolesterol
• Total Lipid
• LDL Kolesterol
• Trigliserid
Böbrek Fonksiyon Testleri
• Üre
• Kreatinin
• Tam idrar Tahlili
Diğer Kan Tahlilleri
• Hemogram (18 parametre tam
kan sayımı)
• HBSAg
• Anti HBS
• Anti HCV
• Anti HIV Testi (AIDS)
• Alkalen fosfataz (ALP)
• B12
• Fe
• Demir Bağlama
• Ferritin
• Sedimantasyon
• CRP
• TSH
• FSH
• Açlık Kan Şekeri
• HbA1c
• LDH
• Kalsiyum Düzeyi
• ALP
• Albümin
• Dışkıda Parazit Yumutrası
• Dışkıda Gizli Kan

 

40 Yaş Üstü Erkekler

 

Doktor Muayeneleri
• Check-Up Dahiliye Muayenesi
• Göz Hastalıkları Uzmanı
• Üroloji Uzmanı
• Check-Up Dahiliye sonuç
değerlendirme
• Kardiyoloji
Görüntüleme Tetkikleri
• EKG
• PA Akciğer Grafisi
• Troid Ultrasonografisi
• Tüm Batın Ultrasonografisi
• Efor Testi
Diğer Kan Tahlilleri
• Hemogram
(18 parametre tam kan sayımı)
• HBSAg
• Anti HBS
• Anti HCV
• Anti HIV Testi (AIDS)
• Sedimantasyon
• CRP
• TSH
• HbA1C
• Kalsiyum
• Sodyum
• Potasyum
• Albumin
• ALP
• CEA
• Dışkıda Parazit
• Dışkıda Gizli Kan
• Ürik Asit
• Total PSA
Karaciğer Fonksiyon Testleri
• SGOT (AST)
• SGPT (ALT)
• Gama GT
Kan Yağları
• Total Kolesterol
• HDL Kolesterol
• LDL Kolesterol
• Trigliserid
• Total Lipid
Böbrek Fonksiyon Testleri
• Üre
• Kreatinin
• Tam İdrar Tahlili