Kurumsal

Anasayfa / Check-Up Paketleri / Kalp Hastalıkları Check-Up

Kalp Hastalıkları Check-Up

Doktor Muayeneleri
• Kardiyoloji Uzmanı
Görüntüleme Tetkikleri
• EKG
• Ekokardiyografi
• Eforlu EKG
• Ritim Holter
• Tansiyon Holter
• PA Akciğer Graşsi
Kan Yağları
• Total Kolesterol
• HDL Kolesterol
• LDL Kolesterol
• Trigliserid
Diğer Kan Tahlilleri
• Açlık Kan şekeri
• HbA1c
• CK-MB
• Kreatinin
• SGOT
• SGPT