Kurumsal

Anasayfa / Check-Up Paketleri / Kanser Check-Up

Kanser Check-Up

Doktor Muayeneleri
Check-Up  Dahiliye Muayenesi
•Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
•Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Check-Up sonuç değerlendirme
•Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Görüntüleme Tetkikleri
•EKG (Ekokardiyograş)
•Mamografi
•PA Akciğer Grafisi
•Tüm Batın Ultrasonografisi
•Troid Ultrasonografisi
•Vajinal Smear
•Kolonoskopi
Diğer Kan Tahlilleri
•Hemogram
•HBSAg
•Anti HBS
•Anti HCV
•Sedimantasyon
•TSH
•Açlık Kan şekeri
•Kalsiyum Düzeyi
•ALP
•CRP
•Gaita’da Gizli Kan
Karaciğer Fonksiyonları
•SGOT (AST)
•SGPT (ALT)
•Gama GT
•Görüntüleme Tetkikleri
Böbrek Fonksiyon Testleri
•Üre
•Kreatinin
•Tam İdrar Tahlili
Tümör Markırları
•CEA
•AFP
•CA 125
•CA 15-3
•CA 19-9

 

 

 

 

 

Erkekler İçin Kanser Tarama

 

Doktor Muayeneleri
Check-Up Dahiliye Muayenesi
•Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Check-Up Dahiliye sonuç değerlendirme
•Göğüs Hastalıkları Uzmanı
•Üroloji Uzmanı
Görüntüleme Tetkikleri
•EKG
•PA Akciğer Grafisi
•Tüm Batın Ultrasonografisi
•Troid Ultrasonografisi
•Kolonoskopi
Diğer Kan Tahlilleri
•Hemogram (18 parametre tam kan sayımı)
•HBSAg
•Anti HBS
•Anti HCV
•Sedimantasyon
•TSH
•Açlık Kan Şekeri
•Kalsiyum Düzeyi
•ALP
•CRP
•Gaita’da Gizli Kan
Karaciğer Fonksiyonları
•SGOT (AST)
•SGPT (ALT)
•Gama GT
Böbrek Fonksiyon Testleri
•Üre
•Kreatinin
•Tam İdrar Tahlili
Tümör Markırları
•CEA
•AFP
•CA 19-9
•PSA