Kurumsal

Anasayfa / Check-Up Paketleri / Kurumsal Check-Up Programı

Kurumsal Check-Up Programı

Doktor Muayeneleri
• Check-Up Muayenesi
Görüntüleme Tetkikleri
• PA Akciğer Grafisi
• EKG
Diğer Kan Tahlilleri
• Hemogram
• HBSAg
• Anti HBS
• Anti HCV
• Anti HIV
• Sedimantasyon
• TSH
• Açlık Kan Şekeri
• CEA
• ALP
Karaciğer Fonksiyon Testleri
• GGT
• SGOT (AST)
• SGPT (ALT)
Kan Yağları
• Total Kolesterol
• HDL Kolesterol
• LDL Kolesterol
• Trigliserid
Böbrek Fonksiyon Testleri
• Üre
• Kreatinin
• Tam İdrar Tahlili