Kurumsal

Anasayfa / Check-Up Panelleri / Baş-Boyun Kanseri Paneli

Baş-Boyun Kanseri Paneli

Doktor Muayeleri
Check-Up Muayenesi
KBB uzmanı muayenesi
Genel Cerrahi uzamanı muayenesi

Diğer Kan Tetkikleri
Hemogram
T3
T4
ESR
Free T3
Free T4
TSH
AST
ALT
ALP
GGT
LDH

Görüntüleme Tetkikleri
Troid Ultrasonu
Akciğer Grafisi
Toraks BT