Kurumsal

Anasayfa / Check-Up Panelleri / Karaciğer – Pankreas Kanseri Paneli

Karaciğer – Pankreas Kanseri Paneli

Doktor Muayeneleri
Check-Up Muayenesi
Genel Cerrahi Uzmanı Muayenesi

Kan Tetkikleri
Hemogram
Sedimantasyon
AST
ALT
GGT
ALP
LDH
Total Protein
Albümin
Protein Elektroforezi
Totatl Bilirubin
Direkt Bilirubin
Anti Hav Total

Görüntüleme Tetkikleri
Tüm Batın USG
Tüm Batın MR (Opsiyonel)